Berikut adalah tugasan yang pernah dibuat sepanjang saya menjadi pelajar Universiti Malaya, Fakulti Sastera dan Sains Sosial di Jabatan Sejarah. Tugasan-tugasan ini adalah tugasan saya dan beberapa rakan-rakan yang mengikuti kursusu ini sebagai mata pelajaran 'wajib ambil'.

Sekiranya bahagiannya adalah tidak sesuai, sebagai lumrah kepada manusia biasa. Dan saya amat erharap bahan yang dikemukakan ini hanya sebagai bahan rujukan 'kecil' sahaja dan saya tak izinkan untuk diambil bulat-bulat. Ini adalah kerana bahan yang ada disini adalah daya usaha orang lain. Kalau nak masukkan bahan anda dalam hompej ini hantarkan saja assignment ata tugasan anda kepada saya dengan menghantarnya melalui email di dinakan@hotmail.com dan berikan subjek 'Kertas Projek'.

Moga bahan yang disediakan ini memberi kemudahan kepada anda dan sebagai bahan rujukan.

Wassalam

Madzani Saidie Nusa

Bil:
Tajuk Kertas Kerja
Catatan
1Konsep Polis Athens Dan Sparta
2Doktrin Monroe Dan Dasar Isolasi Amerika
3Imigran Di Tanah Melayu
4Kajian Kes Majalah Ibu
5Perbincangan Tentang Kebudayaan Neolitik Yang Pernah DiKesan di Semenanjung Malaysia
6Gerakan Penentangan Terhadap Pentabiran Syarikat Berpiagam Borneo Utara Pada Tahun 1895-1915
7Revolusi Amerika
8Perkembangan Sejarah Sesebuah Masyarakat
9Kepentingan Perspektif Malaysia Dalam Penulisan Sejarah Kita
10Data-Data Arkeologi
11Penentangan Orang Melayu Ke Atas Portugis
12Perbandingan Pemerintahan Malaysia Dan Amerika Syarikat
13Jenis-Jenis Gangguan Stratigrafi
14
15
16Kebudayaan Megalith; Jenis Dan Pengamalannya Di Asia Tenggara
17
18Unsur-Unsur Peribumi Dan Pengaruh Asing Dalam Sejarah Perkembangan Masyarakat Sebelum Abad 18
19Pensejarahan Malaysia Sebelum Abad 20
20Penentangan Orang Melayu Terhadap Belanda Abad 17 & 18
21Data-Data Arkeologi
22Faktor Bahan Arkeologi Terpelihara
23Perkembangan Politik Selepas Perang Dunia Kedua Mempengaruhi Perjuangan Kemerdekaan Di Tanah Melayu.
24Perkembangan Islam Secara Evolusi
25Majalah Al-Imam Dan Semangat Nasionalisme
26Keagungan Kerajaan Melaka
27The Hellenistic World
28Reformasi
29Pengertian Renaissance
30Asoka Adalah Pemimpin Unggul Dalam Sejarah India Awal. Adakah Anda Bersetuju Dengan Kenyataan Tersebut.
31Bincangkan Perkembangan Kesedaran Kebangsaan Di Tanah Melayu Pada Zaman Tersebut, 1900-1941.
32Bincangkan Gerakan Terhadap British Di Kelantan Pada Tahun 1915.
33Bincangkan Gerakan Menentang Pentadbiran Brooke Di Sarawak Pada Kurun Ke 19
34Penglibatan Kuasa Barat Dan Hal Ehwal Tempatan Pada Kurun Ke 19 Mencetuskan Tindak Balas Peribumi Malaysia. Bincangkan.
35Sifat Impak Nasionalisme Moden Ke Atas Asia Tenggara, Serta Bentuk Perhubungan Antara Asia Tenggara Dengan Kuasa-Kuasa Besar Pada Zaman Pasca Perang Dunia Kedua (1940an Dan 1950an)
36Bentuk Hubungan Kaum di Malaysia dari 1840 an hingga 1900
37Ulasan artikel "Institusi Perhambaan dalam Masyarakat Melayu Tradisional : Satu Analisa dari Segi Teori Nilai" oleh Hanapi Dollah dalam Jurnal JEBAT.
38'Burial practices' merupakan salah sebuah ciri kebudayaan manusia yang penting. Bincangkan jenis-jenis pengkebumian yang pernah dijumpai di Gua niah, Gunung Runtuh, Gua Cha dan Gua Sireh.
39Penjajahan British Telah Merubah Wajah Islam Di Malaysia. Perihalkan Keadaan Yang Berlaku.
40Satu Kritikan Terhadap Artikel "Ekonomi Melayu Kurun Ke-19: Sara Diri Atau Komersial?" Yang Ditulis Oleh A. Azmi Khalid.
41Nilaikan Reaksi Masyarakat Tempatan Terhadap Pemerintahan Kolonial British Dari 1900-1957.
42Jurnal:Harun Daud ; Pemikiran Dan Sikap Za'ba Terhadap Bangsa Melayu
43Journal: Sabihah Osman; Sekolah Latihan Bagi Anak-Anak Ketua Anak Negeri, Sabah
44Perkembangan Perlembagaan Malaysia Dari Malayan Union Hingga Malaysia Terbentuk.
45Konflik Nilai Antara Kaum Di Malaysia
46Dokumen Penyerahan Sabah Kepada Syarikat Berpiagam Borneo Utara
47Decline And Fall
48The Rules And The Empire
49Barbarization
50Mata

BALIK
Bahagian B