KAJIAN SEJARAH

THE HELLENISTIC WORLD

Tempoh Hellenistic adalah juga satu nama bagi zaman lalu, iaiatu semasa penaklukan Alexander The Great hingga ke 30 s.m iaitu selapas kejatuhan Anthony Macadonia kepada Agustus, dimana nama ini telah dicipta oleh di era 90-an yang menggabungkan diantara sistem politik Greek Macedonia dan pembangunan bawah kebudayaan Greek lama. Artikle ini telah menggabungkan diantara beberapa faktor termasuklah dominasi politik dan kebudayaan. Era Hellenistic ini merangkumi hampir segala faktor kebudayaan seperti sosial, ekonomi, agama, pemerintahan, ideologi dan juga seni binaan yang bermula dengan pesatnya selepas kematian Alexander The Great. Namun begitu artikle ini lebih banyak memperkatakan tentangnya terutamanya tentang dirinya sebagai seorang pengembara tentera yang turut terlibat dalam kancah politik dan penaklukan yang mempamerkan kaitan diantara pendudukan orang Greek dan bukan Greek di Polis Greek yang lain. Zaman ini adalah satu zaman yang luas kerana ia tidak hanya membicarakan tentang perebutan kuasa antara raja-rajanya tetapi juga memperkenalkan satu kuasa baru yang mengugat Greek Macedonia, iaitu Roman. Ia juga menjelaskan tentang kedatangan agama buddha ke Greek iaitu dengan usaha maharaja india sendiri iaitu Asoka. Ia juga menonjolkan Plotomi dalam membaiki dan memodenkan sistem ekonomi tradisional. Antara kemajuan besar plotomi adalah denagn penggubahan Alexander dariapad sebuah negeri bersistem pengurusan perdagangan kepada pusat epnumpuan kebudayaan dalam dunia Hellenistic Greek. Antara contohnya pengurusan institusi seni seperti di muzium Alexandria yang lebih menonjolkan kebudayaan Greek yang diamalkan oleh pemerintah Greek Macedonia, yang kemudiannya telah membawa kepada idea-idea baru kepada corak perajaan. Rakyat dizaman ini juga telah mencapai kemajuan di dalam bidang sastera dan juga seni bina iaitu dengan binaan-binaan yang menakjubkan yang nyata membuktikan bahawa seni Hellenistic adalah setanding dengan seni ciptaan zaman moden. Sebagaimana yang telah dinyatakan diawal tadi erajaan Greek macedonia yang telah dimulakan oleh Alexander the Great ini telahp[un dimusnahkan oleh Rome, ttepi tidak sebelum ia memperkenalkan sistem baru di negeri yang mengamalkan sistem demokrasi.


Balik