Research Department (Madzani)
DECLINE AND FALL


    Secara keseluruhannya, penulis in telah menyatakan mengenai era kejatuhan dan kemerosotan empayar Rom serta sebab-sebabnya etrutama selepas empayar Rom mengaami zaman keamanan atau dikenali sebagai Pax Romana.
    Kejatuhan empayar Rom telah dikaji oleh sejarahwan dan mereka mempunyai pendapat tersendiri mengenai kejatuhan empayar ini. menjelang kejatuhan empayar Rom, ia telah diterajui oleh Dua orang emperor iaitu Diocletion (284-305) dan Constantine (324-337), pada asalnya mempunyai tujuan baik untuk emngukuhkan empayar Rom, tetapi telah melakukan usaha yang dianggap membebankan dan seterusnya telah membawa kepada kejatuhan empayar Rom. Emperor Rom yang terakhir, Romulus Augustus 9476), turut tidak dapat emngembalikan keagunagna empayar Rom.
    Terdapat pelbagai faktor yang dikemukakan oleh sejarahwan mengenai kejatuhan Empayar Rom termasuklah sebab politik, ekonomi dan sosial. Malah, ada juga dinyatakan berlaku kekeliruaan yang mana ada faktor lain yang turut dikemukakan dalam menafsirakn sebab dan alasan di sebalik kejatuhan empayar ini.
    Kesimpulannya, dapatlah dikatakan bahawa kejatuhan empayar Rom turut emnyebabkan beberapa kawasan empayarnya telah ditawa oleh puak Gasar seperti puak France yang menawan Perancis dan puak Visigof yang menawan Sepanyol. Malah, kebangkitan kuasa luar yang lain seperti Jerman disebelah barat Rom dan Bayzan tine di timurnya turut melemahkan kekuatan empayar Rom dan ia telah mengalami kejatuhan pada tahun 476m.


Rujukan

Grant, M. The World Of Rome


Balik